DHTML / JavaScript Menu by TwinHelix Designs.

Denne side fås også i varianter med citron- og romsmag.
Virtuelle fjollerier.
Du er her: [FASOR.dk] * Fnisearkivet

Kategori: Diverse

Noahs Moderne Ark

______________________________________________________________________

Og herren talte til Noah og sagde: ”Om seks måneder vil jeg lade det
regne indtil hele jorden er oversvømmet med vand og alle de onde mennesker
er tilintetgjort. Men jeg vil redde nogle gode mennesker, og to dyr af
hver race, der lever på denne jord. Jeg befaler dig til at bygge en Ark”
Og så overrakte Herren Noah tegningerne til Arken.
”Okay” sagde Noah, rystende af frygt, og fumlede med tegningerne.
”Seks måneder, og det begynder at regne” tordnede Herren. ”Du har bare
af at have Arken færdig, eller lære at svømme i lang, lang tid”


Seks måneder gik. Der blev overskyet, og den første regn begyndte at falde.
Herren så Noah siddende grædende på gårdspladsen, og der var ingen Ark.
”Noah” råbte Gud. ”Hvor er arken?”
”Herre tilgiv mig!” tiggede Noah. ”Jeg gjorde mit bedste. Men der var
store problemer."


Først skulle jeg hen på Lokalkontoret for at få en byggetilladelse,
men dine tegninger opfyldte ikke standardkravene. Så jeg måtte hyre
en ingeniør til at lave nye beregninger. Så kom jeg op at slås med ham
om hvorvidt der skulle være et brandslukningssystem på Arken.
Det skulle der være ifølge Bygningsreglementet. Dernæst klagede en af
mine naboer til kommunen. Naboen, som er sagfører, og som har et nedlagt
landbrug med swimmingpool i haven, påstod at jeg forbrød mig mod lokal-
planen ved at bygge Arken på gårdspladsen. Så jeg måtte til amtet for at
søge om dispensation fra By- og Landzoneloven.


Så fik jeg problemer med at skaffe træ nok til Arken, fordi der er et
forbud mod at fælde træer, da jeg bor i et skovrejsningsområde, hvor
Naturfredningsforeningerne har et projekt kørende for at redde den plettede
løvfrø. Jeg måtte overbevise Skov og Naturstyrelsen om at jeg skulle bruge
træ, for at redde frøen. Men de ville heller ikke lade mig fange nogen frøer,
så dem er der ingen af.


Håndværkerne dannede en fagforening, og begyndte at strejke. Jeg måtte forhandle
med SID, som krævede ´en fra den Kristelige Fagforening fyret, før nogen igen
ville tage en hammer eller sav i hånden. Nu havde vi seksten snedkere og tømrer
ombord på skibet, men ingen frøer.


Så begyndte jeg at samle dyrene, men blev sagsøgt af nogle dyrkeaktivister, som
klagede til Konkurrenceankenævnet, fordi jeg kun tog to dyr af hver slags.
Netop som jeg fik sagen afvist, kom der en henvendelse fra miljøministeriet,
som sagde: På given foranledning skal De inden 14 dage dokumentere de
miljømæssige konsekvenser vedrørende intensivt husdyrhold, jf. bekendtgørelse
af 30. feb. 2000. Der skal fra ministeriets side pointeres at en eventuel
VVM tilladelse skal behandles dels hos den lokale kommune samt hos Amtet.


Samme dag var der et brev fra Kystinspektoratet, som forlangte at få en
oversigt over det omfang oversvømmelsen ville få. Jeg sendte dem en globus,
- malet blå over det hele.


Amtet har sendt en redegørelse over de arealer som er udlagt til våde enge,
samt gjort mig opmærksom på, at en forøget vandstand kan skade et forsøg med
genetablering af et lyngområde. De tog det ikke pænt da jeg svarede, at jeg i
kke har megen kontrol over et højerestående væsen.


Lige nu er jeg blevet indklaget for Ligestillingsrådet, der påpeger den etniske
sammensætning af min arbejdsstyrke ikke er i overensstemmelse med regeringens
initiativ for integration af nydanskere.


Skatteministeriet har beslaglagt hele min formue. De påstår, at jeg prøver
at forlade landet for at undgå at betale skat.


Og jeg har lige fået at vide at jeg skylder dem 9 % i arbejdsmarkedsbidrag.


Jeg tror altså ikke, at jeg kan blive færdig før om 5 år”
Noah græd.


Himlen begyndte at lysne, og solen begyndte at skinne. En regnbue viste sig på himlen.
Noah så håbefuldt op og spurgte smilende, fuld af fortrøstning:
” Vil du så ikke ødelægger verden alligevel?”
”Nej” sagde Herren, ”det har regeringen allerede gjort"

« Forrige i kategorien Næste i kategorien »
Stem på fnis
Drej fniserouletten

Kun billed-fnis:

Vil du have fnis på din egen hjemmeside?